Pakketips

Tips om stabling og lagring

 • Generelt bør man sette store tunge ting innerst rommet.
 • Ting du bruker ofte plasserer du nær døren.
 • Planlegg lagringsrommet ditt. Lag gjerne en liten midtgang. Plasser ting du vil ha lett tilgjengelig nærmest døren.
 • Merk esker og lag inventarliste.
 • Stable med litt klarering for å tillate luft- sirkulasjon. Standardstørrelser på esker gjør det lettere å stable og utnytte lagringsvolumet. Ta hensyn til vekt.
 • Utnytt tomrom i for eksempel skap og skuffer til småting.
 • Skjøre ting som tallerkener og glass må pakkes inn.
 • Bord med bein som kan tas av bør demonteres.
 • Bilder og speil bør lagres på høykant.
 • Om mulig bør bord og sofaer lagres på høykant for å spare plass.
 • Dekk til og beskytt verdifulle møbler og gjenstander.
 • Madrasser bør lagres liggende, for eksempel oppe på en stabel med esker eller et møbel.
 • Kjøleskap og frysere avrimes og tørkes godt før lagring. Kjølevæske bør tappes av. Lagre med døren litt åpen.
 • Skal dine gjenstander lagres over lengre tid bør de dekkes over med laken eller lignende.


Pakking

Bruk av pappesker, tape, emballasje osv. vil beskytte dine verdier under transport og lagring.

Esker bør fylles fornuftig. Bøker bør pakkes i små esker pga. tyngde, og de bør pakkes liggende.

Jo bedre du merker eskene jo lettere er det å finne ting igjen.


Hvitevarer

Kjøleskap, fryser og andre hvitevarer må nøye avrimes, vaskes, tørkes og tømmes før lagring.

Under lagring må døren/lokket stå litt åpent for å unngå lukt.


Møbler

Tøm skap og skuffer for innhold før transport for ikke å skade møblene.

Klær og personlige eiendeler bør pakkes i sterke esker og legg gjerne i møllkuler el. hvis de skal lagres over lengre tid. Hvis mulig bør møbler skrues fra hverandre for å spare plass og unngå transportskader. Under lagring bør man utnytte tomrom i skap og kommoder.

Dekk til med lakener el. ved lengre tids lagring.


Glass og knusbare gjenstander

Polstre esker i bunn og topp ved pakking av knusbare gjenstander. Benytt pakkepapir for å pakke inn knusbare gjenstander.

Merk disse eskene spesielt.


Speil, vinduer, skjermer og malerier

Disse bør beskyttes med bobleplast el. De bør også lagres stående.


Metall

Ved å benytte plastposer eller papir som ikke inneholder syre kan man unngå oksidering av metall.

Krom og støpejern kan man gni inn med et tynt lag med maskinolje for å unngå rust.


Elektriske artikler

Her bør man fortrinnsvis benytte original emballasje. Har man ikke dette kan man benytte bobleplast og pakke de i esker. Husk å benytte alle tomrom i esker.


Batteridrevne gjenstander

Vi anbefaler å fjerne batterier for å unngå skade og lekkasje fra batteriene på gjenstandene.


Datamaskiner

Datamaskiner, som andre elektriske artikler bør håndteres varsomt og helst lagres i original emballasje. Har man ikke dette er bobleplast og polstrede pappesker også å anbefale.


Gressklippere og andre maskiner

Disse må tømmes for bensin og eventuelle andre væsker for å unngå lekkasje og brannfare.