Minilager

Lagerstørrelser fra 7m3 til 30m3*. Ta kontakt for å høre hva som er ledig.

* m3 (kubikk) = et firkantet volum på 1 meter høyde. 1 meter bredde og 1 meter dybde.

Takhøyde 320cm, 280cm og 190cm.


Adgang
Hoveddør inn til lager låser du opp med kode. Til ditt lagerrom anbefaler vi en kodelås. Da har du aldri glemt din nøkkel.


Tilgang lager
Leietager har fri tilgang til lager i åpningstidene 0700-2200.

Dør til lager åpnes med kode. Utleier står fritt til å skifte kode, dette vil meldes på faktura via e post.

Påse at du ikke har påheng av uønskesde personer som tar seg inn på lager, sjekk lageret for uønskede personer før du forlater lageret.


Kjøreforhold snømåking osv
Utleier har brøyteavtale men ingen ansvar for vei utover dette.
Det er gruskasse ved inngang.


Forsikring
Leietager er selv ansvarlig for å forsikre det som lagres.
Normalt vil din innboforsikring gjelde ved midlertidig lagring.
Kontakt ditt forsikringselskap og undersøk hva som gjelder for deg.


Sikkerhet

  • Bodene er beskyttet mot innsyn, kun luftespalte på toppen.
  • Du låser din egen bod, vi har ikke tilgang.
  • Elektronisk adgangskontroll, du benytter pinkode som nøkkel.
  • Det er stengt om natten.


Farlig gods som ikke er tillatt å lagre
Vi har ikke tilgang til din bod og du må derfor selv sørge for å følge de forskrifter som gjelder for lagring. Du har ikke lov til å lagre noe som kan utsette andre leietagere eller bygg for fare. Dette kan føre til regressansvar mot deg hvis du volder andre skade eller utgifter.

Dette kan være varer som:

  • Eksplosiver
  • Brannfarlige væsker og bensin
  • Giftige materialer
  • Matvarer etc
  • Væsker

Lagring av gjenstander og materialer som trenger spesiel tilretteleging eller spesielle omgivelser for lagring.

Lagres bensinmotorer må batterier kobles av og bensintanker tømmes.

Se betingelser og vilkår